Avís legal

Condicions generals

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l’ús i l’accés al lloc web (www.saporeando.com i saporedite.com de SAIDA GAFAROT CAMPOY) i les responsabilitats derivades de la seva utilització, en el seu compliment amb les Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI). S’entendrà que l’accés o la mera utilització del lloc web per part de l’usuari impliquen l’adhesió del mateix a totes les condicions que SAIDA GAFAROT CAMPOY, tingui publicades en aquest moment en la web, S’informa els usuaris que SAIDA GAFAROT CAMPOY, sota el nom comercials Saporeando respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les seves dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, el mal ús, la alternación, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals.

Titular

El titular d’aquest lloc web és SAIDA GAFAROT CAMPOY, amb adreça en Avinguda de França 163 | 17840 Sarrià de Ter (Girona) Espanya, amb NIF 40351765J i telèfon de contacte +34 676 41 12 46.

Objetiu

L’objectiu d’aquest lloc és informar de l’activitat i els productes que ofereix SAIDA GAFAROT CAMPOY, sota el nom comercial Saporeando, en referència al servei de barres lliures per a esdeveniments.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. En cap cas l’accés per part de tercers a aquest lloc implica algun tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queden prohibits la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular. L’usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de SAPOREANDO o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. www.saporenado.com i www.saporedite.com són dominis registrats per SAIDA GAFAROT CAMPOY (Saporeando), el domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de l’empresa de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de SAPOREANDO.

Accés

Els usuaris podran accedir al lloc de manera lliure i gratuïta. En accedir a aquesta web s’accepta que SAPOREANDO no serà responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquest web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquesta web.

Responsabilitat i Obligacions

Responsabilitat quant al contingut

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general, amb una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres productes i de la nostra activitat empresarial. SAPOREANDO s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web.

SAPOREANDO rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per nosaltres o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts. Igualment, en relació amb els continguts, SAPOREANDO es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs (links)

Els enllaços introduïts en www.saporeando.com i www.saporedite.com són de caràcter merament informatiu i, per tant, SAPOREANDO no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, SAPOREANDO declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a les pàgines d’enllaç. Aquests enllaços a altres pàgines, així com als productes o serveis per elles oferts no impliquen suport, patrocini o recomanació per part de SAPOREANDO.

Responsabilitat en el supòsit en què aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines amb destinació al lloc de SAPOREANDO haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:
Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de manera expressa el seu atorgament.
L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de SAPOREANDO i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de SAPOREANDO, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de SAPOREANDO, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de la web.
No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de SAPOREANDO.
Si es volgués fer constar algun signe distintiu de SAPOREANDO, com a marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.
El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de SAPOREANDO.
Es prohibeix, excepte autorització expressa de SAPOREANDO, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de SAPOREANDO, com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors. SAPOREANDO no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç.

Responsabilitat aspectes tècnics:

SAPOREANDO farà tot el possible per donar un servei estable i durador, però en cap cas garanteix la continuïtat del funcionament ni l’operativitat i disponibilitat del lloc web per causes alienes a la seva responsabilitat. SAPOREANDO no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web. Per aquest motiu, en cap cas s’indemnitzarà per possibles problemes deguts al mal funcionament del sistema.
 

Obligacions dels usuaris:

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que SAPOREANDO pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment, per part seva, de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se SAPOREANDO el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’usuari no podrà usar aquest servei per a transmetre qualsevol classe de material il·legal, amenaçador, difamatori o qualsevol altre tipus de material considerat ofensiu. De la mateixa forma, no podrà fer ús incorrecte dels continguts de SAPOREANDO utilitzar-los amb finalitats diferents als previstos, reproduint-los, modificant-los o transformant-los. Qualsevol informació obtinguda en el lloc de SAPOREANDO i mostrat en una pàgina externa, haurà de mostrar-se indicant degudament la font, és a dir, el nom del lloc i l’enllaç o pàgina d’on s’ha obtingut la informació. Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi SAPOREANDO relativa a l’ús del lloc. A aquest efecte SAPOREANDO es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

Durada i Modificació:

SAPOREANDO tindrà dret a modificar unilateralment els termes i condicions aquí estipulades, de manera total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà, i es posarà en coneixement dels usuaris, de la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal. La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de manera total o parcial per SAPOREANDO podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. SAPOREANDO no tindrà cap obligació de mantenir cap contingut ni de reexpedir cap missatge no llegit o no enviat ni a l’usuari ni a un tercer.

Legislació i Jurisdicció:

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Les condicions que apareixen en aquesta web estan en tot cas sotmeses a les Lleis i Tribunals espanyols. En cas de controvèrsies entre l’usuari i SAPOREANDO les parts expressament pacten i acorden, respecte de la prestació del servei, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, el seu sotmetiment als Tribunals i Jutjats de Girona.