Esklandestino

Esklandestino

Finca interior de Barcelona de la família Serrahima, antiga fàbrica tèxtil. A partir del 2008, la tercera generació de la família reforma l’espai, convertint-lo en una galeria d’art, destinada a activitats creatives i innovadores. Actualment, s’utilitza principalment com a recinte per a esdeveniments.