Política de privacitat

SAIDA GAFAROT CAMPOY (Saporeando) és titular del lloc Web https://www.saporeando.com/ i http://www.saporedite.com/ i té el seu domicili a l’Avinguda de Franá 163 | 17840 Sarrià de Ter (Girona), Espanya.

D’acord amb la legislació vigent, SAIDA GAFAROT CAMPOY (Saporeando) té inscrits els seus fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dates, i ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat de les dates de caràcter personal i eviten la seva alternació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturaleza de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, que han estat necessaries per la seva adequació en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de conformitat amb l’establert al RD 1720/ 2007 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

SAIDA GAFAROT CAMPOY (Saporeando) desitja garantir la seva privacitat en la utilització dels nostres serveis, per la qual cosa a continuació l’informem de la nostra política de protecció de dades personals.

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del formulari de contacte i dels correus remesos a l’adreça info@saporeando.es  passaran a formar part dels nostres fitxers i s’utilitzaran per a atendre la seva sol·licitud d’informació, respondre qualsevol dubte o pregunta que ens pogués plantejar i posar-se en contacte amb vostè. Les nostres respostes tenen caràcter informatiu, per la qual cosa no es derivarà efecte jurídic vinculant algun.

En tots els casos en què ens faciliti dades que a través d’aquesta Web els mateixos podran ser utilitzats per a remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics informació sobre els nostres productes i serveis. Si no desitja rebre informació de la nostra empresa, enviï un correu a info@saporeando.es amb l’assumpte “baixa informació” a l’adreça en la qual vol deixar de rebre les nostres notícies.

SAIDA GAFAROT CAMPOY (Saporeando) es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat per motius d’adaptació a la legislació vigent, o similars, per la qual cosa es recomana a l’usuari d’aquest lloc web la revisió periòdica d’aquest apartat, ja que l’ús del Web per part de l’usuari s’entendrà com a acceptació de la política de privacitat vigent en aquest moment.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició per escrit juntament amb fotocòpia de document que acrediti la seva identitat a la següent adreça: Avinguda de França 163 | 17840 Girona.